วัดพันเตา

สถานที่ที่ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ จะไปชมความงดงามของบรรยากาศภายในวัดที่มีการตกแต่งอย่างสวยงามช่วง "ประเพณียี่เป็ง" ซึ่งเป็นประเพณีอันเก่าแก่ของคนล้านนาในช่วงเทศกาลลอยกระทง

จันทร์ - อาทิตย์

08:00 - 17:00 น.

โทร.

053 814 689

ไฮไลต์

พระวิหารหอคำหลวงมีสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นและสมบูรณ์ที่สุดในเชียงใหม่ อาคารสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง มีศิลปะแบบเชียงแสน ซึ่งในอดีตเคยเป็นคุ้มหลวงของพระเจ้ามโหตรประเทศ

การทำพิธีจุดผางประทีปใน 1 ปี จะมีการทำพิธีแค่ 4 ครั้ง ในวันพระใหญ่ บริเวณวัดจะประดับประดาไปด้วยโคมไฟล้านนา และบริเวณพื้นประดับด้วยต้นเทียนที่ทำมาจากดินเผา